achtergrond, ontstaan en toelichting

Domkerk

Utrechtse Domkerk

Utrechtse Domkerk

In bijna 750 jaar geschiedenis heeft de Utrechtse Domkerk veel meegemaakt, en het uiterlijk van het gebouw is daar voor een groot deel door bepaald.

In 1253 was een grote brand de aanleiding om op de plaats van de beschadigde romaanse kathedraal een geheel nieuwe in gotische stijl te bouwen. In 1674 is het gebouw, dat pas zo’n 150 jaar in voltooide vorm bestond, door een verwoestende storm gehalveerd. Daarnaast hebben de storm van de reformatie, en de branden van meer dan één oorlog, ook hun sporen nagelaten. Er zijn tijden geweest van grote rijkdom, en tijden dat er voor het meest eenvoudige onderhoud geen geld was. Oorspronkelijk was de toegang tot de Dom voorbehouden aan een kleine élite, tegenwoordig is de kerk als één van de weinige in Nederland dagelijks open, niet alleen voor gelovigen, maar ook voor zomaar mensen op zoek naar rust, en natuurlijk voor toeristen.
De bouw heeft geduurd van 1254 tot 1517. Na de reformatie in 1580 waren diverse aanpassingen nodig, en in 1672 werd de Dom tijdens de Franse bezetting korte tijd weer katholiek. Toen kwam de orkaan van 1674 die geleid heeft tot het huidige aanzicht van het gebouw, met zijn noodafsluiting aan de westkant, die nu de oostwand van het Domplein vormt. Sindsdien is er vele malen aan het gebouw toegevoegd en afgebroken, naar gelang de gebruiksbehoefte, of de smaak van het ogenblik.
Bij de meest recente restauratie, voltooid in 1988, is bijvoorbeeld een zeer modern theehuis toegevoegd.
Met de veranderingen in het gebruik van de Domkerk wisselde ook het gebruik van de ingangen. Bij de laatste restauratie heeft men besloten de kerk weer, zoals ook traditioneel gebruikelijk, vanuit het westen te laten betreden, en de inrichting daaraan aangepast. Vanaf het grote Domplein komt men heel anders binnen dan vanuit de engte van de Domstraat aan de noordkant. Wat nog ontbrak was een passende ingangspartij. Met de bronzen deuren in 1996 gemaakt door de beeldhouwer Theo van de Vathorst heeft de huidige hoofdingang de nodige allure gekregen.

Bron: De nieuwe deuren van de Domkerk, 2013, Uitgeverij STILI NOVI

Bestel hier